Najava radova

Obaveštavamo Vas da će StraleNet dana 25.05.2021 godine, u periodu od 00:00 časova do 06:00 časova izvoditi planirane radove na opremi (prekid telekomunikacionog saobraćaja) što će prouzrokovati otežani saobraćaj i efektivni prekid saobraćaja 01:00 (hh:mm).